Uudised
Pealkirjad
Pressiteenistus
Pressiarhiiv
Kõik parlamendist
Tutvustus
Üksikasjalikult
Arhiivid
Parlamendiliikmed
Tutvustus
Kataloog
Arhiivid
Täiskogu
Lühidalt
Täiskogu
Komisjonid
Delegatsioonid
Arhiivid
Parlamendi komisjonid
Delegatsioonid
EP TV
Arhiivid
Komisjonid
Delegatsioonid

2014. aasta valimised2014. aasta valimised
IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Isikuandmed
 
jpg Joaquim PISCARRETA
Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
Liige
pt   Portugal    17.04.2002 / 19.07.2004 : Partido Social Democrata
 
Sündinud 8. oktoobri 1950, Lagoa  

Aseesimees
01.07.2002 / 19.07.2004 : Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks

Liige
17.04.2002 / 19.07.2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
10.06.2002 / 19.07.2004 : Eelarvekomisjon
27.06.2002 / 30.06.2002 : Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks
16.01.2003 / 30.04.2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Leedu ühiskomisjonis
20.10.2003 / 19.07.2004 : Kalanduskomisjon

Asendusliige
06.06.2002 / 03.11.2003 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
20.11.2003 / 21.04.2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon