Uudised
Pealkirjad
Pressiteenistus
Pressiarhiiv
Kõik parlamendist
Tutvustus
Üksikasjalikult
Arhiivid
Parlamendiliikmed
Tutvustus
Kataloog
Arhiivid
Täiskogu
Lühidalt
Täiskogu
Komisjonid
Delegatsioonid
Arhiivid
Parlamendi komisjonid
Delegatsioonid
EP TV
Arhiivid
Komisjonid
Delegatsioonid

2014. aasta valimised2014. aasta valimised
IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Isikuandmed
 
jpg John ATTARD-MONTALTO
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Liige
mt   Malta    01.05.2004 / 19.07.2004 : Partit Laburista
mt   Malta    20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Laburista
mt   Malta    14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Laburista
 
Sündinud 7. veebruari 1953, Sliema  

Aseesimees
30.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liige
01.05.2004 / 19.07.2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon
03.05.2004 / 19.07.2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
21.07.2004 / 14.01.2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
15.01.2007 / 30.01.2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
31.01.2007 / 13.07.2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
14.03.2007 / 23.10.2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
24.10.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
18.02.2008 / 09.03.2008 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
14.07.2009 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
16.07.2009 / 09.03.2010 : Põhiseaduskomisjon
16.09.2009 / 29.09.2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
19.01.2012 / 20.11.2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige
21.07.2004 / 14.01.2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
31.08.2004 / 14.01.2007 : Inimõiguste allkomisjon
15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
15.01.2007 / 30.01.2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
15.01.2007 / 30.01.2007 : Inimõiguste allkomisjon
31.01.2007 / 13.07.2009 : Inimõiguste allkomisjon
31.01.2007 / 13.07.2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
14.03.2007 / 10.12.2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
11.12.2007 / 07.02.2008 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
08.02.2008 / 13.07.2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
16.07.2009 / 18.01.2012 : Väliskomisjon
16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
07.10.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
19.01.2012 / 30.06.2014 : Väliskomisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel
Esitatud küsimus(ed) [vt]
Resolutsiooni ettepanek(ud) [vt]
Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil [vt]
Kirjalikud deklaratsioonid [vt]

Tegevus parlamendi viienda ametiaja täiskogu istungitel
Esitatud küsimus(ed) [vt]
Resolutsiooni ettepanek(ud) [vt]
Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil [vt]