Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
EP TV
Arkiv
Utskott
Delegationer

Valet 2014Valet 2014
PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
  Aldo ARRONI
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
Ledamot
it   Italien    19.07.1994 / 19.07.1999 : Forza Italia
 
Född den 20 december 1945, Milano  

Vice ordförande
30.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Kassör
19.07.1994 / 04.07.1995 : Gruppen Forza Europa
05.07.1995 / 23.10.1996 : Gruppen Union för Europa

Ledamot
21.07.1994 / 15.01.1997 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegationen för förbindelser med Tjeckien, Slovakien och Slovenien
17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Polen
16.03.1995 / 11.07.1995 : Delegationen till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté (EES)
12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Polen
12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegationen till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté (EES)
11.10.1995 / 15.01.1997 : Delegationen för förbindelser med Slovenien
24.10.1996 / 14.06.1998 : Gruppen Union för Europa
16.01.1997 / 28.01.1997 : Budgetutskottet
16.01.1997 / 30.01.1997 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
29.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
15.06.1998 / 19.07.1999 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)

Suppleant
23.09.1994 / 15.01.1997 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
16.01.1997 / 08.06.1998 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
22.01.1997 / 08.06.1998 : Underutskottet för monetära frågor
14.10.1997 / 08.06.1998 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
14.10.1997 / 08.06.1998 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
11.09.1998 / 19.07.1999 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
08.12.1998 / 23.02.1999 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland