Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
Till din tjänst
EPTV
Arkiv
Utskott
Delegationer

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
  Bengt HURTIG
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Ledamot av presidiet
se   Sverige    01.01.1995 / 08.10.1995 : Vänsterpartiet
 
Född den 7 juli 1939, Ludvika  

Ledamot
01.01.1995 / 19.01.1995 : Gruppen Europeiska enade vänstern
18.01.1995 / 11.07.1995 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
19.01.1995 / 08.10.1995 : Utskottet för institutionella frågor
20.01.1995 / 08.10.1995 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
12.07.1995 / 08.10.1995 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland

Suppleant
19.01.1995 / 08.10.1995 : Utskottet för regionalpolitik