Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
Till din tjänst
EPTV
Arkiv
Utskott
Delegationer

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
jpg Marianne ERIKSSON
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Ledamot av presidiet
se   Sverige    09.10.1995 / 19.07.1999 : Vänsterpartiet
se   Sverige    20.07.1999 / 19.07.2004 : Vänsterpartiet
 
Född den 17 maj 1952, Brännkyrka  

Vice ordförande
14.02.1997 / 19.07.1999 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
21.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Ledamot
05.10.1995 / 15.01.1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
09.10.1995 / 13.02.1997 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
12.10.1995 / 15.01.1997 : Utskottet för transport och turism
12.10.1995 / 15.01.1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Bulgarien
16.02.1996 / 15.01.1997 : Utskottet för kvinnors rättigheter
16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med Litauen
16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för kvinnors rättigheter
16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
14.10.1997 / 19.07.1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Litauen
20.07.1999 / 12.10.1999 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
21.07.1999 / 14.01.2002 : Budgetkontrollutskottet
29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
13.10.1999 / 19.07.2004 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
17.01.2002 / 20.01.2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
04.02.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

Suppleant
12.10.1995 / 09.02.1996 : Utskottet för kvinnors rättigheter
16.01.1996 / 17.07.1996 : Tillfällig undersökningskommitté för gemenskapens transiteringssystem
18.07.1996 / 13.03.1997 : Tillfällig undersökningskommitté för gemenskapens transiteringssystem
16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
14.10.1997 / 30.11.1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
01.12.1997 / 23.02.1999 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för utveckling och samarbete