Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
Till din tjänst
EPTV
Arkiv
Utskott
Delegationer

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
jpg Jonas SJÖSTEDT
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Ledamot
se   Sverige    09.10.1995 / 19.07.1999 : Vänsterpartiet
se   Sverige    20.07.1999 / 19.07.2004 : Vänsterpartiet
se   Sverige    20.07.2004 / 26.09.2006 : Vänsterpartiet
 
Född den 25 december 1964, Göteborg  

Vice ordförande
07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Litauen

Ledamot
09.10.1995 / 19.07.1999 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
12.10.1995 / 15.01.1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Slovakien
12.10.1995 / 15.01.1997 : Delegationen till Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma parlamentarikerkommitté (EES)
12.10.1995 / 15.01.1997 : Utskottet för institutionella frågor
16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för institutionella frågor
16.01.1997 / 19.07.1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
20.07.1999 / 19.07.2004 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
14.09.1999 / 14.01.2002 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
06.02.2002 / 19.07.2004 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska unionen (AVS-EU)
20.07.2004 / 26.09.2006 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
21.07.2004 / 26.09.2006 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
15.09.2004 / 26.09.2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant
12.10.1995 / 15.01.1997 : Utskottet för regionalpolitik
16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med Estland
14.10.1997 / 19.07.1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Estland
21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för konstitutionella frågor
29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
21.03.2002 / 19.07.2004 : Budgetkontrollutskottet
21.07.2004 / 26.09.2006 : Budgetkontrollutskottet
21.07.2004 / 26.09.2006 : Utskottet för internationell handel
15.09.2004 / 26.09.2006 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge samt till det Europeiska ekonomiska områdets (EEA) gemensamma parlamentarikerkommitté
19.01.2006 / 26.09.2006 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden
Frågor [Se]
Resolutionsförslag [Se]
Betänkanden [Se]
Yttranden [Se]
Inlägg i kammaren [Se]