Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
Till din tjänst
EPTV
Arkiv
Utskott
Delegationer

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
jpg Alexander STUBB
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
Ledamot
fi   Finland    20.07.2004 / 03.04.2008 : Kansallinen Kokoomus
 
Född den 1 april 1968, Helsinki  

Vice ordförande
31.01.2007 / 03.04.2008 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot
20.07.2004 / 03.04.2008 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för konstitutionella frågor
21.07.2004 / 14.01.2007 : Budgetkontrollutskottet
15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
15.01.2007 / 30.01.2007 : Budgetkontrollutskottet
15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för konstitutionella frågor
31.01.2007 / 03.04.2008 : Budgetkontrollutskottet

Suppleant
21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
13.01.2005 / 14.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
31.01.2007 / 03.04.2008 : Utskottet för konstitutionella frågor
14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
15.03.2007 / 03.04.2008 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden
Frågor [Se]
Resolutionsförslag [Se]
Betänkanden [Se]
Yttranden [Se]
Inlägg i kammaren [Se]
Skriftliga förklaringar [Se]