Επικαιρότητα
Πρώτη σελίδα
Υπηρεσία τύπου
Αρχεία τύπου
Το Κοινοβούλιο
Παρουσίαση
Αναλυτικά
Αρχείο
Βουλευτές του ΕΚ
Παρουσίαση
Κατάλογος
Αρχείο
Ολομέλεια
Περιληπτικά
Ολομέλεια
Επιτροπές
Αντιπροσωπείες
Αρχείο
Επιτροπές
Αντιπροσωπείες
EP TV
Αρχείο
Επιτροπές
Αντιπροσωπείες

Εκλογές 2014Εκλογές 2014
Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

Προσωπικό δελτίο
 
  Christian de la MALÈNE
Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
Πρόεδρος
fr   Γαλλία    29.01.1959 / 15.12.1959 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    16.12.1959 / 10.07.1960 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    11.07.1960 / 10.10.1961 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    19.12.1962 / 18.12.1964 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    19.12.1964 / 23.05.1967 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    24.05.1967 / 15.10.1968 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    16.10.1968 / 13.10.1970 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    14.10.1970 / 15.10.1972 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    16.10.1972 / 12.06.1973 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    13.06.1973 / 12.06.1975 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    13.06.1975 / 12.06.1977 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    13.06.1977 / 17.05.1978 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    18.05.1978 / 16.07.1979 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    17.07.1979 / 23.07.1984 : Défence des intérêts de la France en Europe
fr   Γαλλία    24.07.1984 / 24.07.1989 : Rassemblement pour la République
fr   Γαλλία    25.07.1989 / 18.07.1994 : Rassemblement pour la République
 
Ημερομηνία 5 Δεκέμβριος 1920, Nîmes (Gard)  

Πρόεδρος
17.02.1975 / 12.06.1975 : Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Πρooδευτικώv Δημoκρατώv
13.06.1975 / 12.06.1977 : Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Πρooδευτικώv Δημoκρατώv
13.06.1977 / 17.05.1978 : Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Πρooδευτικώv Δημoκρατώv
18.05.1978 / 16.07.1979 : Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Πρooδευτικώv Δημoκρατώv
17.07.1979 / 23.07.1984 : Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv Πρoόδου
24.07.1984 / 24.07.1989 : Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
10.04.1986 / 20.01.1987 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ
25.07.1989 / 18.07.1994 : Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών

Αντιπρόεδρος
08.07.1980 / 31.12.1980 : Αντιπροσωπεια ατη Μικτή Κοιθοβουλευτική Επιτροπή ΕΟΚ-Ηελλας

Μέλος
29.01.1959 / 15.12.1959 : Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
16.12.1959 / 10.07.1960 : Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
11.07.1960 / 10.10.1961 : Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
19.12.1962 / 29.01.1963 : Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
30.01.1963 / 18.12.1964 : Μη Εγγεγραμμένοι
19.12.1964 / 20.01.1965 : Μη Εγγεγραμμένοι
21.01.1965 / 23.05.1967 : Ομάδα της Ευρωπαϊκής Δημoκρατικής Έvωσης
24.05.1967 / 15.10.1968 : Ομάδα της Ευρωπαϊκής Δημoκρατικής Έvωσης
16.10.1968 / 13.10.1970 : Ομάδα της Ευρωπαϊκής Δημoκρατικής Έvωσης
14.10.1970 / 15.10.1972 : Ομάδα της Ευρωπαϊκής Δημoκρατικής Έvωσης
16.10.1972 / 12.06.1973 : Ομάδα της Ευρωπαϊκής Δημoκρατικής Έvωσης
13.06.1973 / 01.07.1973 : Ομάδα της Ευρωπαϊκής Δημoκρατικής Έvωσης
02.07.1973 / 16.02.1975 : Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Πρooδευτικώv Δημoκρατώv
14.03.1978 / 12.03.1979 : Πολιτική Επιτροπή
20.07.1979 / 26.06.1980 : Επιτροπή Ενεργείας και Ερευνών
17.06.1980 / 23.07.1984 : Πολιτική Επιτροπή
21.01.1982 / 23.07.1984 : Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων
26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών
21.01.1987 / 24.07.1989 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών
26.07.1989 / 14.01.1992 : Αντιπροσωπεια ατη Μικτή Κοιθοβουλευτική Επιτροπή ΕΟΚ-Τουρκίας
26.07.1989 / 14.01.1992 : Επιτροπή Μεταφοπών και Τουρισμού
15.01.1992 / 10.02.1993 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚ-Τουρκία
15.01.1992 / 18.07.1994 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
11.02.1993 / 31.01.1994 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚ-Τουρκία
01.02.1994 / 18.07.1994 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Τουρκία

Αναπληρωτής
26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή Πολιτική
21.01.1987 / 24.07.1989 : Επιτροπή Αναφοπών
21.01.1987 / 24.07.1989 : Πολιτική Επιτροπή