Spravodajstvo
Aktuality
Tlačové oddelenie
Tlačové archívy
O Parlamente
Úvod
Podrobné informácie
Archívy
Poslanci Európskeho parlamentu
Úvod
Adresár
Archívy
Plenárne zasadnutie
V skratke
Plenárne zasadnutie
Výbory
Delegácie
Archívy
Výbory
Delegácie
EP TV
Archívy
Výbory
Delegácie

Voľby 2014Voľby 2014
Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

formulár s osobnými údajmi
 
jpg Bartho PRONK
Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
Člen
nl   Holandsko    16.11.1989 / 18.07.1994 : Christen Democratisch Appèl
nl   Holandsko    19.07.1994 / 19.07.1999 : Christen Democratisch Appèl
nl   Holandsko    20.07.1999 / 19.07.2004 : Christen Democratisch Appèl
 
Narodený 28. septembra 1950, Den Haag  

Člen
16.11.1989 / 18.07.1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
24.11.1989 / 14.01.1992 : Výbor pre sociálne záležitosti, zamestnanost a pracovné prostredie
15.01.1992 / 18.07.1994 : Výbor pre sociálne záležitosti, zamestnanost a pracovné prostredie
15.01.1992 / 10.02.1993 : Delegácia pre vztahy s Estónskom, Lotyšskom a Litvou
11.02.1993 / 31.01.1994 : Delegácia pre vztahy s Estónskom, Lotyšskom a Litvou
01.02.1994 / 18.07.1994 : Delegácia pre vztahy s Estónskom, Lotyšskom a Litvou
19.07.1994 / 19.07.1999 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina)
21.07.1994 / 15.01.1997 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost
21.07.1994 / 19.07.1995 : Docasný výbor pre zamestnanost
17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegácia pre vztahy s Izraelom
12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegácia pre vztahy s Izraelom
16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
29.01.1997 / 13.10.1997 : Delegácia pre vztahy so Švajciarskom, Islandom a Nórskom
14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegácia pre vztahy so Švajciarskom, Islandom a Nórskom
24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegácia pre vztahy so Švajciarskom, Islandom a Nórskom
20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
06.10.1999 / 09.12.1999 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Lotyšsko
09.12.1999 / 14.01.2002 : Delegácie pre parlamentné kooperacné výbory a delegácie pre vztahy s Ukrajinou, Bieloruskom a Moldavskom
17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
07.02.2002 / 06.03.2002 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ- Ukrajina a EÚ - Moldavsko a delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
07.03.2002 / 19.07.2004 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom

Náhradník
22.11.1989 / 14.01.1992 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
22.11.1989 / 14.01.1992 : Výbor pre práva žien
15.01.1992 / 18.07.1994 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
15.01.1992 / 18.07.1994 : Výbor pre práva žien
15.01.1992 / 18.07.1994 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
11.03.1992 / 10.02.1993 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
11.02.1993 / 31.01.1994 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
01.02.1994 / 18.07.1994 : Delegácia pre vztahy s Kanadou
21.07.1994 / 15.01.1997 : Výbor pre rozpocty
16.01.1996 / 17.07.1996 : Docasný výbor pre preverovanie tranzitného systému spolocenstva
18.07.1996 / 13.03.1997 : Docasný výbor pre preverovanie tranzitného systému spolocenstva
16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegácia pre vztahy s Palestínskou legislatívnou radou
16.01.1997 / 19.07.1999 : Výbor pre rozpocty
14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegácia pre vztahy s Palestínskou legislatívnou radou
24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegácia pre vztahy s Palestínskou legislatívnou radou
21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pre rozpocty
08.10.1999 / 14.01.2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Cyprus
17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pre rozpočet