Uudised
Pealkirjad
Pressiteenistus
Pressiarhiiv
Kõik parlamendist
Tutvustus
Üksikasjalikult
Arhiivid
Parlamendiliikmed
Tutvustus
Kataloog
Arhiivid
Täiskogu
Lühidalt
Täiskogu
Komisjonid
Delegatsioonid
Arhiivid
Parlamendi komisjonid
Delegatsioonid
EP TV
Arhiivid
Komisjonid
Delegatsioonid

2014. aasta valimised2014. aasta valimised
IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Isikuandmed
 
jpg Phillip WHITEHEAD
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
Liige
gb   Ühendkuningriik    19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party
gb   Ühendkuningriik    20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party
gb   Ühendkuningriik    20.07.2004 / 31.12.2005 : Labour Party
 
Sündinud 30. mai 1937, Matlock  

Esimees
22.07.2004 / 31.12.2005 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Aseesimees
30.01.1997 / 19.07.1999 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees

Liige
19.07.1994 / 19.07.1999 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon
21.07.1994 / 15.01.1997 : Keskkonna-, tervise- ja tarbijakaitsekomitee
17.11.1994 / 11.07.1995 : Ühenduse ja Eesti, Leedu ning Läti vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
12.07.1995 / 15.01.1997 : Ühenduse ja Eesti, Leedu ning Läti vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
11.10.1995 / 15.01.1997 : Delegatsioon EL-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomitees
18.07.1996 / 20.02.1997 : BSE-ga (veiste spongioosne entsefalopaatia) tegelev ajutine uurimiskomitee
16.01.1997 / 19.07.1999 : Keskkonna-, tervise- ja tarbijakaitsekomitee
16.01.1997 / 29.01.1997 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
24.04.1997 / 19.11.1997 : Ajutine komitee, mis jälgib meetmete rakendamist BSE (veiste spongioosse entsefalopaatia) suhtes tehtud soovituste põhjal
20.07.1999 / 19.07.2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon
21.07.1999 / 14.01.2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
11.11.1999 / 14.01.2002 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
08.09.2000 / 14.01.2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
17.01.2002 / 17.12.2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
17.01.2002 / 19.07.2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Tšehhi Vabariigi ühiskomisjonis
20.07.2004 / 31.12.2005 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
21.07.2004 / 21.07.2004 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
28.07.2004 / 31.12.2005 : Komisjonide esimeeste konverents
15.09.2004 / 31.12.2005 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige
21.07.1994 / 15.01.1997 : Kultuuri, noorsoo, hariduse ja meedia komitee
16.01.1997 / 19.07.1999 : Kultuuri, noorsoo, hariduse ja meedia komitee
16.01.1997 / 19.07.1999 : Delegatsioon EL-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomitees
22.07.1999 / 14.01.2002 : Koostöö- ja arengukomitee
08.10.1999 / 11.11.1999 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
17.01.2002 / 23.09.2002 : Arengu- ja koostöökomisjon
17.01.2002 / 19.07.2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon
21.07.2004 / 31.12.2005 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
16.09.2004 / 31.12.2005 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis

Tegevus parlamendi viienda ametiaja täiskogu istungitel
Esitatud küsimus(ed) [vt]
Arvamused [vt]
Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil [vt]