Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
Till din tjänst
EPTV
Arkiv
Utskott
Delegationer

PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
jpg Herman SCHMID
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Ledamot
se   Sverige    20.07.1999 / 19.07.2004 : Vänsterpartiet
 
Född den 31 december 1939, Malmö  

Ledamot
20.07.1999 / 19.07.2004 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
29.09.1999 / 14.01.2002 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant
21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor