Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Pressarkiv
Om parlamentet
Introduktion
I detalj
Arkiv
Ledamöter
Introduktion
Register
Arkiv
Plenum
I korthet
Plenum
Utskott
Delegationer
Arkiv
Utskott
Delegationer
EP TV
Arkiv
Utskott
Delegationer

Valet 2014Valet 2014
PlenarhandlingarPlenarhandlingar
Video plenardebatterVideo plenardebatter
TalmannenTalmannen
GeneralsekreterarenGeneralsekreteraren
I utskotten inom kortI utskotten inom kort
Think TankThink Tank

Registeruppgifter
 
jpg Anne FERREIRA
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
Ledamot
fr   Frankrike    18.12.1999 / 19.07.2004 : Parti socialiste
fr   Frankrike    20.07.2004 / 13.07.2009 : Parti socialiste
 
Född den 18 mars 1961, Saint Quentin  

Ledamot
18.12.1999 / 19.07.2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
03.02.2000 / 13.05.2001 : Budgetkontrollutskottet
31.08.2000 / 14.01.2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
14.05.2001 / 14.01.2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
17.01.2002 / 17.12.2002 : Tillfälligt utskott för mul- och klövsjuka
17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Suppleant
02.02.2000 / 14.01.2002 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Slovenien
21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
10.05.2007 / 04.02.2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden
Frågor [Se]
Resolutionsförslag [Se]
Betänkanden [Se]
Yttranden [Se]
Inlägg i kammaren [Se]