Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Organizacja i procedury
Przewodniczący Parlamentu
Organy polityczne
Sekretariat Generalny
Procedury
Ochrona danych
Emas
Dokumenty referencyjne
Regulamin
Wynagrodzenie i zwrot kosztów
Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej
Wprowadzenie
Tematy
Spis treści
Współpraca
Parlamenty krajowe
Delegacje
AKP-UE
Obserwacja wyborów
Zamówienia i dotacje
Zaproszenia do przetargu
Udzielone zamówienia
Dotacje
Dotacje dla partii i fundacji politycznych
Zespoły międzypartyjne
Przedstawienie
Lista
Przedstawiciele grup interesu akredytowani przy Parlamencie Europejskim
Wprowadzenie
według organizacji
według nazwisk

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Dokumenty referencyjne 
Dokumenty referencyjne

Wynagrodzenie i zwrot kosztów

Wynagrodzenie posłów do Parlamentu Europejskiego

Na ogół posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują to samo wynagrodzenie na mocy jednolitego statutu, który wszedł w życie w lipcu 2009 r.

Zgodnie z jednolitym statutem miesięczne wynagrodzenie posła przed opodatkowaniem wynosi w 2011 r. 7.956,87 EUR. Wynagrodzenie jest wypłacane z budżetu Parlamentu i po odliczeniu podatku wspólnotowego i składki na ubezpieczenie od wypadków wynosi 6.200,72 EUR. Państwa członkowskie mogą również obłożyć to wynagrodzenie podatkami krajowymi. Ustalono, że podstawowe wynagrodzenie wynosić będzie 38,5% podstawowego wynagrodzenia sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Istnieje kilka wyjątków: posłowie zasiadający w Parlamencie przed wyborami w 2009 r. mogli zdecydować się na pozostanie w poprzednim krajowym systemie wynagrodzeń, odprawy przejściowej oraz emerytur i rent.

Emerytury

Zgodnie ze statutem byli posłowie będą mieli prawo do emerytury po ukończeniu 63 roku życia. Wysokość emerytury równa będzie 3,5% wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, ale nie może przekraczać ogółem 70% wynagrodzenia. Emerytury wypłacane będą z budżetu Parlamentu Europejskiego.

Od lipca do dodatkowego systemu emerytalnego, wprowadzonego dla posłów w 1989 r., nie są już przyjmowani nowi członkowie i stopniowo się go wycofuje.

Zwrot kosztów dla posłów do Parlamentu Europejskiego
Ustalenia dotyczące personelu