Hakemisto Euroopan parlementti Hakemisto
Hakemisto
Ajankohtaista Parlamentin jäsenet Tietoa parlamentista Täysistunto Valiokunnat Valtuuskunnat Palveluksessasi EPTV Arkisto
Yleistä Tarkempia tietoja Arkisto
Katsaus parlamenttiin
Tervetuloa
Organisaatio
Toimivalta
Poliittinen rooli
Budjetti
Monikielisyys
Vierailut
EP ja kansalaiset
Vetoomukset
Lapsikaappausten sovittelija
EP lähelläsi
Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö
Harjoittelu
Työhönotto
Asiakirjat
Eurobarometri
Agora
Parlamentaarista demokratiaa edistävä toimisto OPPD
Parlamentti ja ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien puolustaminen
Saharov-palkinto
Parlamentti ja Euroopan unioni
Lissabonin sopimus
Perusoikeudet
EU viestii EU:sta

TäysistuntoasiakirjatTäysistuntoasiakirjat
Videoita täysistunnon keskusteluistaVideoita täysistunnon keskusteluista
PuhemiesPuhemies
PääsihteeriPääsihteeri
Tulossa valiokunnissaTulossa valiokunnissa
Think TankThink Tank

EP ja kansalaiset 

Vetoomukset

Euroopan unionin kansalaisten perusoikeus:
Jokaisella kansalaisella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan nojalla oikeus esittää yksin tai yhdessä muiden kanssa vetoomus Euroopan parlamentille.

Jokainen Euroopan unionin kansalainen tai Euroopan unionissa asuva henkilö voi esittää yksin tai yhdessä muiden kanssa vetoomuksen Euroopan parlamentille aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toimialaan ja joka välittömästi koskee vetoomuksen esittäjää. Myös sellaiset yritykset, järjestöt tai yhdistykset, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat käyttää perustamissopimuksessa taattua vetoomusoikeutta.

Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua.

Vetoomuksella voidaan esittää Euroopan parlamentille yksittäinen pyyntö, valitus tai havainto, joka koskee EU:n oikeuden soveltamista, tai kehotus ottaa kantaa johonkin tiettyyn asiaan. Tällaiset vetoomukset antavat Euroopan parlamentille mahdollisuuden puuttua asiaan, jos esimerkiksi jokin jäsenvaltio, paikallisviranomainen tai muu instituutio loukkaa Euroopan kansalaisen oikeuksia.

Vetoomuksen esittäminen Euroopan parlamentille:
Kuka voi esittää vetoomuksen ja mistä aiheista?
Miten vetoomuksen voi esittää?
Mitä vastaanotetuille vetoomuksille tapahtuu?
Vetoomukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, ja vetoomusten julkisuus
Lomake, jonka avulla vetoomuksen voi lähettää sähköisesti

Käytä lomaketta Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö, kun haluat lisätietoja EU:n politiikasta ja toimintalinjoista.