Inhoud Europees Parlement Inhoud
Inhoud
Actueel Leden Over het Parlement Plenaire vergadering Commissies Delegaties Tot uw dienst EP TV Archieven
Inleiding Nader beschouwd Archieven
Parlement in vogelvlucht
Welkom
Organisatie
Bevoegdheden
Politieke rol
Begroting
Meertaligheid
Bezoeken
Het Parlement en de burger
Verzoekschriften
Bemiddelaar kinderontvoeringen
Bij u in de buurt
Dienst burgerinformatie
Stages
Aanwerving
Toegang tot documenten
Eurobarometer
Agora
Bureau voor de bevordering van de parlementaire democratie
Het Parlement en de mensenrechten
Verdediging van de mensenrechten
Sacharov-prijs
Europees Parlement en de Europese Unie
Verdrag van Lissabon
Grondrechten
EU communiceert over Europa

Documenten uit de plenaire vergaderingDocumenten uit de plenaire vergadering
Video''s van plenaire debattenVideo''s van plenaire debatten
De VoorzitterDe Voorzitter
Secretaris-generaalSecretaris-generaal
Binnenkort in de commissiesBinnenkort in de commissies
Think TankThink Tank

Parlement in vogelvlucht 

Welkom bij het Europees Parlement

Dank u voor uw bezoek aan de officiële website van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks gekozen instelling van de Europese Unie. De 736 leden van het Europees Parlement hebben tot taak u, de burger, te vertegenwoordigen. Zij worden eens in de vijf jaar door stemgerechtigden in alle 27 lidstaten van de Europese Unie gekozen om haar 500 miljoen burgers te vertegenwoordigen.

Op dit gedeelte van de website kunt u informatie vinden over de manier waarop het Parlement zijn werkzaamheden organiseert met behulp van gespecialiseerde commissies. De taak van het Europees Parlement is een belangrijke taak omdat de besluiten over nieuwe Europese wetgeving op veel beleidsterreinen gezamenlijk worden genomen door het Parlement en de Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt.

Het Parlement speelt een actieve rol bij de opstelling van wetten die van invloed zijn op het dagelijks leven van de burgers. Bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming, de rechten van de consument, gelijke kansen, vervoer en het vrije verkeer van werknemers, kapitaal, diensten en goederen. Het Parlement heeft ook een gedeelde bevoegdheid over de jaarlijkse begroting van de Europese Unie.

Als u meer inzicht in het Parlement wilt krijgen, klik dan op het pictogram "Nader beschouwd" voor informatie over de interne organen van het Parlement, de procedures en de werkmethoden.

Onder de kop "Het Parlement en de burger" vindt u een aantal nuttige onderwerpen waarop u verder kunt klikken om te zien hoe u als burger met het Parlement in discussie kunt gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van uw recht om een vraag te richten tot het Parlement, uw mening te uiten of openbare documenten te ontvangen. Als u een officieel verzoekschrift bij het Parlement wilt indienen, kunt u daar ook alle informatie vinden.

Misschien lijkt het u iets om het Parlement in Brussel of Straatsburg een bezoek te brengen om het zelf in actie te zien? Dit deel van de website geeft u alle details voor een bezoek, evenals informatie over vacatures en stages.

Als u klikt op "Nader beschouwd" vindt u algemene informatie over gegunde opdrachten en subsidies en over aanbestedingen en ook een lijst van geaccrediteerde belangengroepen. Tenslotte kunt u op "Archieven" klikken waar u gegevens vindt over de verkiezingen van het Europees Parlement in het verleden en onze werkzaamheden in voorafgaande jaren.

 
De Voorzittter van het Europees Parlement
Fracties
europarltv.europa.eu
De portaalsite van de EU
Europese ombudsman
Institutionele hervorming van de Europese Unie