Rejstřík Evropský parlament Rejstřík
Rejstřík
Zpravodajství Poslanci EP O Parlamentu Plenární zasedání Výbory Delegace Jsme tu pro vás EPTV Archiv
Úvodem Podrobně Archiv
Parlament ve zkratce
Vítejte
Organizace
Pravomoci
Politická role
Rozpočet
Mnohojazyčnost
Návštěvy
Parlament a občané
Petice
Zprostředkovatel pro případy únosů dětí
Parlament ve Vaší blízkosti
Informační služba pro občany
Stáže
Přijímání pracovníků
Přístup k dokumentům
Eurobarometr
Agora
Úřad pro podporu parlamentní demokracie
Parlament a lidská práva
Ochrana lidských práv
Sacharovova cena
Parlament a Evropská unie
Lisabonská smlouva
Základní práva
Evropa komunikuje o EU

Dokumenty z plenárního zasedáníDokumenty z plenárního zasedání
Videozáznamy plenárních jednáníVideozáznamy plenárních jednání
PředsedaPředseda
Generální tajemníkGenerální tajemník
Nadcházející události ve výborechNadcházející události ve výborech
Think TankThink Tank

Mnohojazyčnost 

Tlumočení

Hlavním úkolem tlumočníků Evropského parlamentu je věrně tlumočit projevy přednesené poslanci do všech úředních jazyků a v reálném čase. Tlumočnické služby se zajišťují pro všechny mnohojazyčné schůze pořádané oficiálními orgány Parlamentu.

Zatímco překladatelé mají na starost zajistit jednotlivé jazykové verze písemných dokumentů, úkolem tlumočníků je dbát na to, aby schůze probíhaly tak, jako kdyby všichni účastníci hovořili týmž jazykem.

Preparing_the_future - videoclip

Generální reditelství pro tlumocení a konference Evropského parlamentu zaměstnává zhruba 430 tlumočníků v pozicích úředníků a dále může počítat s rezervou přibližně 2500 externích tlumočníků (pomocných konferenčních tlumočníků), jejichž služeb k pokrytí svých potřeb pravidelně využívá.

Tlumočení se používá zejména pro:

  • plenární zasedání,
  • schůze parlamentních výborů, parlamentních delegací, smíšených parlamentních shromáždění,
  • schůze politických skupin,
  • tiskové konference,
  • schůze vnitřních rozhodovacích orgánů Parlamentu (předsednictvo, Konference předsedů atd.).

Během plenárních zasedání, kdy se tlumočí simultánně ze všech a do všech úředních jazyků Unie, bývá v průměru povoláno mezi 800 a 1000 tlumočníky. Pro ostatní schůze se tlumočení obvykle zajišťuje podle potřeb, a to stále častěji i do jiných než úředních jazyků.

Každý tlumočník obvykle tlumočí ze zdrojového jazyka do své mateřštiny. Vzhledem k počtu 506 možných jazykových kombinací (23 x 22 jazyků) však není vždy snadné nalézt tlumočníka schopného tlumočit z daného jazyka do příslušného jiného jazyka. V takovém případě se používá systém zprostředkujících jazyků, jenž spočívá v tlumočení z jednoho jazyka do jiného jazyka přes třetí, pilotní jazyk.