Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament i Unia Europejska 

Prawa podstawowe

Podpisanie karty praw podstawowych

Unia Europejska zawsze podkreślała swoje zaangażowanie na rzecz praw człowieka i podstawowych wolności. Dlatego wyraźnie zaznaczyła znaczenie przywiązywane przez nią do ustanowienia podstawowych praw socjalnych w Traktacie z Amsterdamu (Traktat o Unii Europejskiej), a następnie w Traktacie z Nicei i w Traktacie z Lizbony, który wprowadza do prawa UE wiążący katalog praw podstawowych.

Traktat z Amsterdamu, który wszedł w życie dnia 1 maja 1999 r., określał procedury mające na celu zapewnienie ochrony tych praw. Ustanawiał ogólną zasadę, zgodnie z którą Unia Europejska powinna szanować prawa człowieka i podstawowe wolności, na których się opiera (art. 6 Traktatu).

W traktacie z Nicei uzupełniono ten przepis, wprowadzając procedurę, zgodnie z którą Unia może zawiesić niektóre prawa państwa członkowskiego w przypadku, gdy stwierdzi poważne i stałe naruszenie tej zasady (art. 7 ust.1 Traktatu o Unii Europejskiej). Państwa ubiegające się o członkostwo muszą przestrzegać tej zasady, aby móc przystąpić do Unii (art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej).

Wejście z życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 listopada 2009 r. otworzyło nową epokę w sferze ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej. Po uzyskaniu przez Kartę praw podstawowych wiążącej mocy instytucje europejskie i państwa członkowskie będą zobowiązane do ich przestrzegania przy wdrażaniu prawa UE.

 Cele i dokonania
 Przystąpienie do konwencji europejskiej
 W kierunku utworzenia Agencji Praw Podstawowych UE
 Zapewnienie miejsca dla praw człowieka w umowach międzynarodowych