Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament i Ty 

Rekrutacja

Praca w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski zatrudnia łącznie około 6000 urzędników oraz innych pracowników pochodzących z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Jak zostać urzędnikiem wspólnotowym ?

Parlament Europejski, podobnie jak pozostałe instytucje, przeprowadza rekrutację na podstawie konkursów. Istnieją różne rodzajów konkursów, w obrębie których występują z kolei różne szczeble zatrudnienia. W ramach tych konkursów obywatele mogą ubiegać się o stanowisko administratora, tłumacza ustnego, tłumacza pisemnego, prawnika-lingwisty, asystenta, sekretarki, pracownika wyspecjalizowanego itp.

Zawiadomienia o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) oraz w prasie krajowej. Informacji na temat zawiadomień o konkursach oraz ich przewidywanego harmonogramu udziela Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO).

Przepisy regulujące warunki pracy urzędników określone są w Regulaminie Pracowniczym Urzędników Wspólnot Europejskich.