Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament i Ty 

Mediator Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę

Stanowisko mediatora Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę zostało utworzone w 1987 r. z inicjatywy lorda Henry'ego Plumba w celu udzielenia pomocy dzieciom z małżeństw różnej narodowości, uprowadzonym przez jedno z rodziców. W 2009 r. mediatorem PE mianowano Robertę Angelilli. Wcześniej stanowisko to piastowały Marie-Claude Vayssade (1987-1994), Mary Banotti (1995-2004) i Evelyne Gebhardt (2004-2009).

Zadaniem mediatora jest doprowadzenie do dobrowolnego porozumienia między rodzicem, który uprowadził dziecko, a drugim rodzicem, przy czym nadrzędne znaczenie ma zawsze najlepszy interes ich dziecka lub dzieci. W związku z tym, że każde dziecko ma prawo do obojga rodziców, każde z rodziców może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

Roberta Angelilli

Czym jest mediacja?

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, która ma na celu znalezienie konstruktywnego rozwiązania konfliktu. Celem mediacji jest nakłonienie obu stron do wypracowania obustronnie akceptowanego i satysfakcjonującego rozwiązania przy pomocy strony trzeciej: mediatora.

W sprawach o uprowadzenie dziecka za granicę założeniem mediacji jest osiągnięcie w drodze negocjacji porozumienia leżącego w wyłącznym interesie dziecka. Głównym zadaniem mediatora Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę jest pomoc rodzicom w znalezieniu najlepszego rozwiązania, mającego na celu dobro ich dziecka. Należy zatem pokreślić, że podstawowym obowiązkiem mediatora jest dopilnowanie, aby podjęte działania służyły najlepszemu interesowi uprowadzonego dziecka. W celu oszczędzenia dzieciom i rodzicom emocjonalnych napięć i wstrząsów związanych z postępowaniem sądowym mediator PE dostarcza informacji i porad na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja.


Metody postępowania mediacyjnego

Rodzice, którzy wyrażą chęć wszczęcia postępowania mediacyjnego, spotykają się w siedzibie Parlamentu Europejskiego lub w miejscu przebywania dziecka (w zależności od okoliczności sprawy) w celu jawnego omówienia sporu poza sztywnymi ramami procesowymi; w trakcie postępowania mediacyjnego udzielana jest kompetentna i uzasadniona pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie owocnej dyskusji.

W celu zapewnienia skuteczności i profesjonalizmu podczas sesji mediacyjnej mediator PE ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka pomaga w powołaniu właściwego zespołu mediatorów dla każdego indywidualnego przypadku.


Zalety postępowania mediacyjnego i jego efekty

Porozumienie osiągnięte przez strony w wyniku postępowania mediacyjnego pomaga w uniknięciu niepotrzebnej zmiany miejsca przebywania dziecka, pozwala rodzicom na czynne i świadome rozwiązanie kwestii rodzinnych oraz jest szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe. Kiedy porozumienie zostanie zrozumiane, zaakceptowane i podpisane przez obie strony, może zostać przekazane do sądu, który następnie formalnie zatwierdza jego warunki w drodze nakazu sądowego, który będzie uznawany i wykonywany na terytorium innych państw.Artykuł 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

    Prawa dziecka:
  1. Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.
  2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.
  3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.
Mediator Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę
Roberta ANGELILLI
Bât. Altiero Spinelli
09E130
Kontakt:
Simona Mangiante
ASP5G302
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Email: MediationChildAbduct@europarl.europa.eu
Tél : +32 (0)2 28 43613
Fax : +32 (0)2 28 46952

 

Dodatkowe informacje:
Rola mediatora ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę
Przykład działalności mediacyjnej