Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament i Ty 

Sondaże Parlamentu Europejskiego wśród opinii publicznej

Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej w państwach członkowskich.

Stara się on w ten sposób właściwie zrozumieć sposób postrzegania i oczekiwania obywateli w odniesieniu do jego prac oraz działań całej Unii Europejskiej. Jest to cenna pomoc w przygotowaniach, podejmowaniu decyzji, a także w ocenie własnych działań.

Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się nie tylko z informacjami dotyczącymi stosunku obywateli UE do kwestii zmian klimatycznych lub aktualnej sytuacji politycznej, lecz także z wymiarem postrzegania i oczekiwań społecznych z zakresu wyborów europejskich, prac Parlamentu Europejskiego oraz integracji europejskiej jako takiej.

Logo de l'eurobaromètre

Europeans and the crisis

This EB/PE survey "Europeans and the crisis" was conducted by TNS Opinion between 3rd and 18th September 2011 on the basis of face to face interviews with 26.856 citizens aged over 15. The previous one was carried out in April-May 2011.

On the question of financial solidarity between Member States, there is a trend to a kind of polarization of the public opinion: the number of respondents who "do not know" decreased between the two surveys, in favour of negative answers.

Credit rating agencies (CRA)

The media coverage of the debates on the credit rating agencies (CRA) in the political, economic and financial world can explain that one European out of two (50%) has already heard about the CRA. Amongst those, a majority (65%) are in favour of the creation of a European credit rating agency.

Euro

  • 6 months ago, 57% of the Europeans found that "the euro has not mitigated the negative effects of the current crisis", they are now 54% (-3).
  • The percentage of those who think that "the euro has mitigated the negative effects of the current crisis" has not changed: 34%.

Share a part of the Public debt

When asked about the idea to share a part of the sovereign debt, most of the Europeans are in favour of this option although the differences between Member States can reach 39 percentage points on some items.

Eurobonds

The last months were marked by an emerging debate on Eurobonds within the Euro zone.

  • A first question "Have you ever heard of Eurobonds?" has been asked in all the Member States: 57% of Europeans answered no whereas 42% answered that they already have heard of Eurobonds (46% for the Euro zone; 35% for the non-Euro zone).
  • A second question has been raised to the 46% of the respondents of the Euro zone who said that they have already heard of Eurobonds, to know if they "are in favour or opposed to the creation of Eurobonds": 38%are in favour, 33% are against.
2011: European Year of Volunteering
Europeans and the crisis
Europejczycy i energia (część II)
Ubóstwo i wykluczenie starszych obywateli UE
100th anniversary of the International Women's day: Bridging the gender gap in the EU
Barometr parlamentarny Parlamentu Europejskiego
Europejczycy a energetyka (część I)
Wpływ kryzysu na Europejczyków
PE a oczekiwania europejskich obywateli
Kobiety i Unia Europejska: Konferencja z dnia 2 marca 2010 r.
Badanie powyborcze 2009
Zmiany klimatyczne
Europejczycy na miesiąc przed wyborami
Europejczycy wobec kryzysu gospodarczego i finansowego
Wybory europejskie 2009
Kobiety a wybory europejskie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.
Zmiany klimatyczne
Wybory europejskie w 2009 r.
Postrzeganie Parlamentu Europejskiego przez Europejczyków