Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament – informacje ogólne 

Uprawnienia i procedury Parlamentu

Podczas rewizji Traktatów uprawnienia Parlamentu Europejskiego w stosunku do innych instytucji stale rosły.
Obecnie Parlament Europejski występuje jako współlegislator, posiada uprawnienia w zakresie budżetu i sprawuje demokratyczną kontrolę nad wszystkimi organami europejskimi.

 

 Uprawnienia legislacyjne
 
Uprawnienia legislacyjne1 
Zwykła procedura ustawodawcza2
Diagram procedury ustawodawczej

3

Uprawnienia budżetowe4
Budżet5
Procedura budżetowa

6

Uprawnienia kontrolne7
Komisja i Rada8
Rada Europejska9
 Współdecyzja Procedura współdecyzji
 Uprawnienia budżetowe  
 Budżet Procedura budżetowa  Uprawnienia kontrolne  
 Komisja i Rada Rada Europejska