Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament i Unia Europejska 

Traktat z Lizbony

Traktat lizboński nadaje Parlamentowi Europejskiemu nowe kompetencje ustawodawcze: teraz decyduje on o większości unijnego prawa. Ponad 40 nowych obszarów, między innymi rolnictwo, polityka energetyczna, imigracja i fundusze unijne znalazło się w obrębie procedury współdecydowania, w której Parlament Europejski dzieli po równo władzę z Radą Ministrów. Parlament ma ostatnie słowo w sprawie budżetu UE. Większa władza oznacza większą odpowiedzialność. Parlament, jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE będzie dysponował nowymi sposobami rozliczania działalności instytucji UE przed jej obywatelami.

Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka w sprawie wejścia w życie traktatu lizbońskiego

Dzień 1 grudnia 2009 roku zapisze się na kartach historii Unii Europejskiej. W tym właśnie dniu w życie wchodzi traktat lizboński, kładąc tym samym kres blisko dekadzie wewnętrznych dyskusji. Traktat ten przyznaje więcej miejsca dla demokracji w Unii Europejskiej. Stanowi on także o ogromnym poszerzeniu zakresu uprawnień Parlamentu Europejskiego.

 

Nowy Parlament: Więcej władzy, więcej odpowiedzialności

Traktat lizboński daje Parlamentowi Europejskiemu większe niż dotychczas uprawnienia w kształtowaniu Europy. Uzyskując większą władzę, Parlament staje się bardziej odpowiedzialny wobec obywateli, parlamentów krajowych i całej Unii Europejskiej.

Każdy nowy traktat UE zwiększał władzę ustawodawczą Parlamentu Europejskiego. Traktat lizboński umieszcza Parlament na równej stopie z Radą Ministrów przy podejmowaniu decyzji o większości unijnych przepisów.

Nowy Parlament: Więcej władzy, więcej odpowiedzialności
 

Więcej władzy

Ponad 40 nowych obszarów, między innymi rolnictwo, polityka energetyczna, imigracja i fundusze unijne znalazło się w obrębie procedury współdecydowania, w której Parlament Europejski dzieli po równo władzę z Radą Ministrów.

Parlament Europejski zyskuje większą rolę w tworzeniu budżetu. Zniesione zostaje dawne rozróżnienie wydatkami "obowiązkowymi" i "nieobowiązkowymi". Parlament będzie podejmował decyzję w sprawie całego budżetu Unii Europejskiej wraz z Radą.

Posłowie będą także musieli wyrazić zgodę na cały zakres umów międzynarodowych wynegocjowanych przez UE w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy.

Więcej odpowiedzialności

Większa władza oznacza większą odpowiedzialność. Przy zwiększonych kompetencjach legislacyjnych, decyzje Parlamentu bardziej niż kiedykolwiek będą miały bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli Europy. Parlament, we wszystkich swoich działaniach dbał będzie o pełne poszanowanie praw podstawowych obywateli UE, zgodnie z Kartą praw podstawowych, która została zawarta w traktacie lizbońskim.

Posłowie będą odgrywali nową rolę w stosunkach z innymi instytucjami UE. Od teraz, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego będą bezpośrednio związane z wyborem kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Cała Komisja, w tym wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, potrzebuje zgody Parlamentu by rozpocząć urzędowanie.

Ponadto, traktat lizboński daje Parlamentowi nowe prawo do proponowania zmian traktatowych.

 

Parlament Europejski i traktat lizboński w 5 punktach

1. Nowy Parlament: lepiej przygotowany na współczesne wyzwania

Traktat lizboński zwiększa zdolność Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do działania i realizacji celów. W czasie, gdy zarówno Europa jak i cały świat stoi w obliczu nowych wyzwań, takich jak globalizacja, przemiany demograficzne, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne i terroryzm, żadne państwo może skutecznie radzić sobie z nimi samodzielnie. Tylko wspólna praca, prowadzona bardziej wydajnie, odpowiedzialnie, przejrzyście i spójnie i Europa mówiąca jednym głosem, mogą stać się odpowiedzią na obawy obywateli. Traktat reformujący lepiej przygotowuje nasz Parlament do dzisiejszych i jutrzejszych wyzwań - w poszerzającej się Unii. Ponadto, traktat lizboński daje Parlamentowi nowe prawo do proponowania zmian w istniejących traktatach.

 

2. Nowy Parlament: większe uprawnienia w kształtowaniu Europy

Dzięki traktatowi lizbońskiemu, Parlament Europejski otrzymuje większe niż kiedykolwiek wcześniej uprawnienia w kształtowaniu Europy. Dzięki pełnej władzy ustawodawczej rozciągającej się na ponad czterdzieści nowych obszarów, Parlament staje się rzeczywiście równoprawnym prawodawcą z Radą Ministrów, reprezentującą rządy państw członkowskich. Rolnictwo, bezpieczeństwo energetyczne, legalna imigracja, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, zdrowie publiczne i fundusze strukturalne, to tylko kilka obszarów, w których Parlament przejmuje pełną władzę. Jego decyzje będą miały coraz większy wpływ na nasze codzienne życie.

 

3. Nowy Parlament: większy wpływ na wspólną kasę

Od tej chwili Parlament podejmie decyzję w sprawie całego budżetu Unii Europejskiej wraz z Radą Ministrów. Do tej pory nie miał ostatniego słowa w sferze "wydatków obowiązkowych" (około 45% budżetu UE), takich jak wydatki związane z rolnictwem, lub realizacją umów międzynarodowych. Teraz Parlament, wraz z rządami krajów UE, staje się odpowiedzialny za cały wspólny budżet.

 

4. Nowy Parlament: decyzja o najwyższych stanowiskach w UE

W dobie traktatu z Lizbony, Parlament będzie nie tylko decydował, co należy zrobić i jak mają być wydawane pieniądze, będzie miał również więcej do powiedzenia, na temat osób, które pokierują działaniami Unii. Parlament wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej, na podstawie wstępnej selekcji przeprowadzonej przez unijnych szefów państw i rządu, która musi brać pod uwagę wyniki wyborów - także Twój wybór. Ponadto zgoda Parlamentu wymagana jest przy powoływaniu szefa polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

 

5. Nowy Parlament: mocniejszy głos obywateli Europy

Jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, Parlament Europejski otrzyma nowe narzędzia - wzmocnią one głos 500 milionów obywateli, których reprezentuje. Pozwolą też na rozliczenie działalności instytucji UE przed jej obywatelami. Parlament zadba o to, by katalog praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych i społecznych - Karta Praw Podstawowych - wpisana w traktat z Lizbony, był skutecznie wcielany w życie. Podobnie jak nowe prawo do inicjatywy obywatelskiej, które pozwoli mieszkańcom UE składać nowe propozycje legislacyjne, jeśli w całej UE zbiorą milion podpisów. Ponadto Parlament będzie chronił prawo parlamentów narodowych do wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych unijnych przepisów, jeśli krajowi posłowie uznają, że określone sprawy mogą zostać skutecznie rozwiązane na szczeblu krajowym.

 
 

Aktualności

Parlament Europejski przygotowany na wejście w życie Traktatu z Lizbony

25-11-2009

Posłowie przyjęli we środę decyzję zmieniającą regulamin Parlamentu Europejskiego, która przygotowuje Parlament na przyjęcie 18 dodatkowych deputowanych, zwiększenie uprawnień legislacyjnych i nową procedurę budżetową, nadającą Parlamentowi takie same prawa, jakie posiada Rada UE.