Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament i Ty 

Agora obywatelska

We współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym

Agora obywatelska

FORUM obywatelskie jest łącznikiem pomiędzy Parlamentem Europejskim a europejskim społeczeństwem obywatelskim. Stanowi wyjątkowe narzędzie, zarówno pod względem struktury, jak i zasięgu, które pozwala na dyskutowanie z obywatelami o zagadnieniach znajdujących się w porządku obrad Parlamentu. Celem zbliżającego się FORUM obywatelskiego jest zwiększenie wiedzy na temat związku pomiędzy obecnym kryzysem finansowym i gospodarczym a różnymi formami ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zapobiegania i ostatecznego położenia kresu ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu.

Obecne trzecie FORUM obywatelskie daje niezwykle ważną szansę wzajemnego dialogu pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i instytucjami europejskimi, a ogólniej tymi wszystkimi, którzy mają do odegrania rolę w tej istotnej dziedzinie. FORUM zapewnia obywatelom możliwość przedstawienia analiz i propozycji, stanowiąc jednocześnie okazję do zdefiniowania naszej własnej roli w czekających nas zadaniach.


Program (*.doc)

Program (*.pdf)

 

Kryzys gospodarczy i finansowy a nowe formy ubóstwa

W Parlamencie o działalności EBC w 2009 roku

W związku z kryzysem zadłużenia, dotykającym kilka państw strefy euro, w poniedziałek odbyła się debata z udziałem prezesa EBC, Jean-Claude Tricheta, poświęcona działalności banku w 2009 roku oraz ostatnim wydarzeniom na międzynarodowym rynku walutowym.

 


Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na przepływy migracyjne i procesy integracji

Dyplomy bez granic

Choć Unia Europejska ma przepisy dotyczące uznawania dyplomów, to ciągle są problemy z ich wprowadzaniem w życie. Dyplomy, kwalifikacje, systemy nauczania różnią się w poszczególnych krajach Unii i źle zrozumiane mogą zagrażać bezpieczeństwu konsumentów. 26 października Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE spotkała się z przedstawicielami parlamentów krajowych, w tym z polskiego Sejmu, by zastanowić się jak ulepszyć ten system.

 

Kryzys gospodarczy i finansowy: dostęp osób w niepewnej sytuacji do godziwego i zrównoważonego stylu życia

Unijny minimalny dochód lekarstwem na biedę

Deputowani w przyjętej dziś rezolucji zaproponowali wprowadzenie systemu minimalnych dochodów w całej UE, co ma pomóc w walce z biedą. Doroczny Dzień Walki z Biedą ustanowiony przez ONZ był obchodzony 17 października br., a rok 2010 jest Europejskim Rokiem Przeciw Ubóstwu.