Saturs Eirópai Parlament Saturs
Saturs
Ziņas Deputāti Par Parlamentu Plenārsēde Komitejas Delegācijas Jūsu rīcībā EP TV Arhīvi
Īsumā Detalizēts izklāsts Arhīvi
Parlaments - pārskats
Laipni lūdzam
Organizācija
Pilnvaras
Politiskā loma
Βudžets
Daudzvalodība
Apmeklēšana
Parlaments un Jūs
Lūgumraksti
Vidutājs bērnu nolaupīšanas lietās
Parlaments Jūsu tuvumā
Pilsoņu uzziņu dienests
Prakse
Pieņemšana darbā
Piekļuve dokumentiem
Eirobarometrs
Agora
Parlamentārās demokrātijas veicināšanas birojs
Parlaments un cilvēktiesības
Cilvēktiesību aizsardzība
Saharova balva
Parlaments un Eiropas Savienība
Lisabonas līgums
Pamattiesības
Eiropas iedzīvotāju informēšana par ES

Plenārsēdes dokumentiPlenārsēdes dokumenti
Plenārsēžu debašu videoierakstiPlenārsēžu debašu videoieraksti
PriekšsēdētājsPriekšsēdētājs
ĢenerālsekretārsĢenerālsekretārs
Gaidāmie notikumi komitejāsGaidāmie notikumi komitejās
Think TankThink Tank

Parlaments - pārskats 

Laipni lūdzam Eiropas Parlamentā

Paldies, ka apmeklējāt Eiropas Parlamenta oficiālo tīmekļa vietni!

Eiropas Parlaments ir vienīgā tiešās vēlēšanās ievēlētā Eiropas Savienības iestāde, kuras 736 deputāti pārstāv Jūs, pilsoņus. Ik pēc pieciem gadiem tos 500 miljonu pilsoņu vārdā ievēlē vēlētāji no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Šajā vietnes sadaļā atradīsiet informāciju par Parlamenta darbu un tā organizāciju. Eiropas Parlamenta darbs ir svarīgs — tas kopā ar Ministru padomi, kura pārstāv dalībvalstis, pieņem lēmumus par jauniem Eiropas tiesību aktiem daudzās politikas jomās.

Parlamentam ir aktīva loma likumdošanā, kas ietekmē mūsu visu ikdienas dzīvi, piemēram, tādās jomās kā vides aizsardzība, patērētāju tiesības, vienlīdzīgas iespējas, transports un darbaspēka, kapitāla, pakalpojumu un preču brīva aprite. Parlaments kopā ar Padomi pieņem arī Eiropas Savienības ikgadējo budžetu.

Lai ar Parlamentu iepazītos tuvāk, uzklikšķiniet uz saites “Detalizēts izklāsts”. Ieskatoties šajā sadaļā, uzzināsiet vairāk par Parlamenta priekšsēdētāja un iekšējo struktūrvienību lomu, Parlamenta reglamentu un tā darba metodēm.

Sadaļā “Parlaments un Jūs" ir daudz noderīgu saišu, kas Jums palīdzēs sazināties ar Parlamentu. ES pilsoņiem ir tiesības uzdot Parlamentam rakstiskus jautājumus, paust savu viedokli un saņemt visus publiskos dokumentus. Šeit atradīsiet visu nepieciešamo informāciju arī gadījumā, ja gatavojaties Parlamentam iesniegt oficiālu lūgumrakstu.

Vai vēlaties apmeklēt Parlamentu Briselē vai Strasbūrā un pavērot tā darbu klātienē? Šī vietnes sadaļa sniedz izsmeļošu izziņu par apmeklējumiem, pieņemšanu darbā un stažēšanos.

Uzklikšķinot uz saites “Detalizēts izklāsts”, atradīsiet informāciju par Parlamenta piešķirtajiem līgumiem un dotācijām, uzaicinājumiem uz konkursiem, kā arī akreditēto lobistu sarakstu. Visbeidzot, uzklikšķinot uz saites “Arhīvi”, piekļūsiet datiem par agrāk notikušām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un mūsu darbu iepriekšējos gados.

 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
Politiskās grupas
europarltv.europa.eu
ES portāls (Europa)
Eiropas ombuds
Eiropas Savienības institucionālā reforma