Register Európsky parlament Register
Register
Spravodajstvo Poslanci Európskeho parlamentu O Parlamente Plenárne zasadnutie Výbory Delegácie Sme tu pre vás EPTV Archívy
Úvod Podrobné informácie Archívy
Celkový prehľad
Vitajte
Organizácia
Právomoci
Politické poslanie
Rozpočet
Mnohojazyčnosť
Návštevy
Parlament a Vy
Petície
Mediátor pre oblasť únosov detí
Parlament blízko Vás
Informačná služba pre obyvateľov
Stáže
Nábor pracovníkov
Prístup k dokumentom
Eurobarometer
Agora
Úrad na podporu parlamentnej demokracie
Parlament a ľudské práva
Ochrana ľudských práv
Sacharovova cena
Parlament a Európska únia
Lisabonská zmluva
Základné práva
EÚ komunikuje o Európe

Dokumenty na plenárnu schôdzuDokumenty na plenárnu schôdzu
Videozáznamy plenárnych rokovaníVideozáznamy plenárnych rokovaní
PredsedaPredseda
Generálny tajomníkGenerálny tajomník
Najbližší program výborovNajbližší program výborov
Think TankThink Tank

Parlament a Vy 

Stáže a študijné návštevy v Európskom parlamente

Európsky parlament v rámci svojej participácie na odbornom vzdelávaní občanov im ponúka možnosť stáží na Generálnom sekretariáte, ako aj "študijných návštev", aby sa mohli oboznámiť s jeho fungovaním.

Európsky parlament ponúka rôzne platené alebo neplatené stáže: stáže všeobecného zamerania, stáže žurnalistického zamerania, stáže pre prekladateľov a stáže pre tlmočníkov.

V prípade, že prihlášku vypĺňate online, na vyplnenie každej stránky máte maximálne 30 minút.

Stáže všeobecného zamerania alebo stáže žurnalistického zamerania (Schumanove štipendium)
Neplatené stáže
Platené stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím
Platené stáže pre prekladateľov
Neplatené stáže pre prekladateľov
Stáže pre tlmočníkov
Stáže v iných európskych inštitúciách
Študijné návštevy
Kontakty