Indeks Parlament Europejski Indeks
Indeks
Aktualności Posłowie do PE O Parlamencie Posiedzenia plenarne Komisje Delegacje Do Waszych usług EPTV Archiwum
Prezentacja Szczegółowo Archiwum
Parlament – informacje ogólne
Witamy
Organizacja
Uprawnienia
Rola polityczna
Budżet
Wielojęzyczność
Wizyty
Parlament i Ty
Petycje
Mediator ds. uprowadzenia dziecka za granicę
Parlament blisko Ciebie
Dział informacji dla obywateli
Staże
Rekrutacja
Dostęp do dokumentów
Eurobarometr
Agora
Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej
Parlament i prawa człowieka
Obrona praw człowieka
Nagroda Sacharowa
Parlament i Unia Europejska
Traktat z Lizbony
Prawa podstawowe
Europa komunikuje o UE

Dokumenty z posiedzenia plenarnegoDokumenty z posiedzenia plenarnego
Widea z debat plenarnychWidea z debat plenarnych
PrezydentPrezydent
Sekretarz GeneralnySekretarz Generalny
Wkrótce w komisjachWkrótce w komisjach
Think TankThink Tank

Parlament – informacje ogólne 

Witamy w Parlamencie Europejskim!

Dziękujemy za odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. Zadaniem 736 posłów do Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie obywateli: posłowie, wybierani co pięć lat głosami wyborców w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, są przedstawicielami jej 500 milionów obywateli.

Znajdą tu Państwo informacje o organizacji prac Parlamentu, działającego w systemie wyspecjalizowanych komisji. Prace Parlamentu Europejskiego mają duże znaczenie, ponieważ decyzje dotyczące nowych europejskich przepisów w wielu obszarach polityki są podejmowane wspólnie przez Parlament i Radę Ministrów reprezentującą państwa członkowskie.

Parlament odgrywa czynną rolę w sporządzaniu projektów legislacyjnych, mających wpływ na codzienne życie obywateli, na przykład w dziedzinie ochrony środowiska, praw konsumenta, równości szans, transportu oraz swobodnego przepływu pracowników, kapitału, usług i towarów. Parlament wraz z Radą ma również kompetencje w zakresie rocznego budżetu Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów na temat Parlamentu można uzyskać klikając w zakładkę „Szczegółowo”, gdzie znajdą Państwo informacje na temat roli organów Parlamentu oraz regulaminu i metod pracy.

W rubryce „Parlament i Ty” znajdują się przydatne odnośniki, za pomocą których obywatele mogą skontaktować się z Parlamentem: skorzystać z prawa do zwrócenia się z pytaniem, wyrażenia opinii lub uzyskania wszystkich ogólnodostępnych dokumentów. Można tu również znaleźć wszelkie informacje potrzebne do skierowania formalnej petycji do Parlamentu.

Czy chcieliby Państwo odwiedzić Parlament w Brukseli lub Strasburgu i na własne oczy zobaczyć, jak funkcjonuje? Powyższa rubryka zawiera wszystkie szczegóły dotyczące zwiedzania, a także rekrutacji i stażów.

Po kliknięciu w zakładkę „Szczegółowo” można znaleźć informacje o dotacjach oferowanych przez Parlament, ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych, a także listę akredytowanych przy Parlamencie przedstawicieli grup interesów. Natomiast klikając w zakładkę „Archiwum” znajdą Państwo dane na temat poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz naszej działalności w latach ubiegłych.

 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Grupy polityczne
europarltv.europa.eu
Portal UE (Europa)
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej