Indeksas Europos Parlamentą Indeksas
Indeksas
Naujienos EP nariai Apie Parlamentą Plenarinis posėdis Komitetai Delegacijos Jūsų paslaugoms EPTV Archyvas
Pristatymas Smulkiau Archyvas
Parlamento apžvalga
Sveiki atvykę
Darbo organizavimas
Galios
Politinis vaidmuo
Βiudžetas
Daugiakalbystė
Lankymasis Parlamente
Parlamentas ir Jūs
Peticijos
Tarpininkas vaikų grobimo atvejais
Parlamentas šalia Jūsų
Piliečių informavimo tarnyba
Stažuotės
Įdarbinimas
Galimybė susipažinti su dokumentais
Eurobarometras
Agora
Parlamentinės demokratijos skatinimo biuras
Parlamentas ir žmogaus teisės
Žmogaus teisių gynyba
Sacharovo premija
Parlamentas ir Europos Sąjunga
Lisabonos sutartis
Pagrindinės teisės
Europa informuoja apie ES

Plenarinių posėdžių dokumentaiPlenarinių posėdžių dokumentai
Plenarinės sesijos debatų vaizdo įrašaiPlenarinės sesijos debatų vaizdo įrašai
PirmininkasPirmininkas
Generalinis sekretoriusGeneralinis sekretorius
Numatoma komitetuoseNumatoma komitetuose
Think TankThink Tank

Daugiakalbystė 

Vertimas žodžiu

Tiksliai ir tiesiogiai išversti Europos Parlamento narių išsakytas mintis į visas oficialiąsias kalbas – tai pagrindinė Europos Parlamento vertėjų žodžiu užduotis. Vertimo žodžiu paslaugos teikiamos per visus šios institucijos oficialių organų rengiamus daugiakalbius posėdžius.

Vertėjams raštu pavesta parengti rašytinių dokumentų variantus skirtingomis kalbomis, o vertėjai žodžiu turi rūpintis, kad posėdžiai vyktų taip, tarsi visi kalbėtų ta pačia kalba.

Preparing_the_future - videoclip

Europos Parlamento Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas dirba apie 430 vertėjų pareigūnų ir maždaug 2500 išorės vertėjų žodžiu (pagalbiniai konferencijų vertėjai), į kuriuos Parlamentas nuolat kreipiasi, siekdamas patenkinti vertimo reikmes.

Paprastai žodžiu verčiama per:

  • plenarinius posėdžius;
  • Parlamento komitetų, delegacijų, jungtinių parlamentinių asamblėjų posėdžius;
  • frakcijų posėdžius;
  • spaudos konferencijas;
  • Europos Parlamentų vidaus sprendimus priimančių organų (biuro, pirmininkų sueigos ir t. t.) posėdžius.

Plenarinių posėdžių metu dirba 800–1000 vertėjų žodžiu, kurie sinchroniškai verčia iš visų oficialiųjų ES kalbų į visas oficialiąsias ES kalbas. Per kitus posėdžius žodžiu verčiama atsižvelgiant į poreikius ir vis dažniau į kitas kalbas, nei oficialiosios ES kalbos.

Paprastai kiekvienas vertėjas verčia iš originalo kalbos į savo gimtąją kalbą. Tačiau kadangi įmanomos 506 kalbinės kombinacijos (23x22 kalbos), labai sunku rasti vertėją, kuris galėtų tiesiogiai versti iš tam tikros rečiau vartojamos kalbos į kitą. Tokiu atveju naudojama vertimo per tarpinę kalbą sistema, t. y. iš vienos kalbos į kitą verčiama per trečią – tarpinę kalbą.