Ευρετήριο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρετήριο
Ευρετήριο
Επικαιρότητα Βουλευτές του ΕΚ Το Κοινοβούλιο Ολομέλεια Επιτροπές Αντιπροσωπείες Στην υπηρεσία σας EPTV Αρχείο
Παρουσίαση Αναλυτικά Αρχείο
Ανακαλύψτε το Κοινοβούλιο
Καλώς ήρθατε
Οργάνωση
Αρμοδιότητες
Πολιτικός ρόλος
Προϋπολογισμός
Πολυγλωσσία
Επισκέψεις
Εσείς και το Κοινοβούλιο
Αναφορές
Διαμεσολαβητής για την Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων
Το Κοινοβούλιο δίπλα σας
Υπηρεσία Ενημέρωσης του Πολίτη
περίοδοι άσκησης
Προσλήψεις
Πρόσβαση στα έγγραφα
Ευρωβαρόμετρο
Αγορά
Γραφείο Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας
Το Κοινοβούλιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Βραβείο Ζαχάρωφ
Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνθήκη της Λισαβόνας
Θεμελιώδη δικαιώματα
Επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ στην Ευρώπη

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

Εσείς και το Κοινοβούλιο 

Προσλήψεις

Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 6.000 μονίμους υπαλλήλους και άλλο προσωπικό, που προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς προσλαμβάνονται οι κοινοτικοί υπάλληλοι;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα, πραγματοποιεί προσλήψεις με διαγωνισμό. Υπάρχουν διάφορα είδη διαγωνισμών, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα. Οι πολίτες μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για πολλές θέσεις -διοικητικών υπαλλήλων, γλωσσομαθών νομικών, διερμηνέων, μεταφραστών, βοηθών, γραμματέων, ειδικευμένου προσωπικού, κ.ά.

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εφημερίδες των κρατών μελών. Για πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να συμβουλεύεσθε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δημοσιοϋπαλληλικού κλάδου, ορίζονται στο Καθεστώς των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.