Пленарно заседание от 2010-10-20

Няма налично видео.

12:21:20

12:22:21
Време за гласуване


Оратор в момента

  • Председател

Продължителност

00:01:00

Начало

12:21:20

Край

12:22:21

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

12:21:20 - Начало на изказванията

Текущо разискване

12:22:21 - Край на изказванията