Пленарно заседание от 2016-05-25

Няма налично видео.

19:52:31

19:53:13
Нарушители на функциите на ендокринната система: актуално състояние след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (разискване)


Оратор в момента

  • Mark DEMESMAEKER
  • \u0415\u0432\u0440\u043E\u043F\u0435\u0439\u0441\u043A\u0438 \u043A\u043E\u043D\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043E\u0440\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0444\u043E\u0440\u043C\u0438\u0441\u0442\u0438
  • БелгияNieuw-Vlaamse Alliantie

Продължителност

00:00:42

Начало

19:52:31

Край

19:53:13

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

19:52:31 - Начало на изказванията

Текущо разискване

19:53:13 - Край на изказванията