Пленарно заседание от 2016-11-23

Няма налично видео.

13:34:50

13:36:00
Обяснение на вот - Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)


Оратор в момента

  • Daniel HANNAN
  • \u0415\u0432\u0440\u043E\u043F\u0435\u0439\u0441\u043A\u0438 \u043A\u043E\u043D\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043E\u0440\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0444\u043E\u0440\u043C\u0438\u0441\u0442\u0438
  • Обединено кралствоConservative Party

Продължителност

00:01:10

Начало

13:34:50

Край

13:36:00

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

13:34:50 - Начало на изказванията

Текущо разискване

13:36:00 - Край на изказванията