Пленарно заседание от 2019-03-27

Няма налично видео.

16:54:00

16:54:19
Продукти за наторяване в ЕС (разискване)


Оратор в момента

  • Председател

Продължителност

00:00:18

Начало

16:54:00

Край

16:54:19

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

16:54:00 - Начало на изказванията

Текущо разискване

16:54:19 - Край на изказванията