Plenární zasedání dne 2018-09-12

Video není k dispozici

09:01:12

09:01:37
Zahájení zasedání


Právě vystupující řečník

Délka

Začátek

09:01:12

Konec

09:01:37

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

09:01:12 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

09:01:37 - Konec vystoupení