Plenární zasedání dne 2010-07-06

Video není k dispozici

22:59:45

23:04:25
Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)


Právě vystupující řečník

  • Satu HASSI
  • Skupina Zelen\u00FDch\/Evropsk\u00E9 svobodn\u00E9 aliance
  • FinskoVihre\u00E4 liitto

Délka

00:04:39

Začátek

22:59:45

Konec

23:04:25

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

22:59:45 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

23:04:25 - Konec vystoupení