Plenární zasedání dne 2010-07-06

Video není k dispozici

23:22:21

23:25:18
Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)


Právě vystupující řečník

  • Linda McAVAN
  • Skupina progresivn\u00ED aliance socialist\u016F a demokrat\u016F v Evropsk\u00E9m parlamentu
  • Spojené královstvíLabour Party

Délka

00:02:56

Začátek

23:22:21

Konec

23:25:18

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

23:22:21 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

23:25:18 - Konec vystoupení