Plenární zasedání dne 2010-07-06

Video není k dispozici

23:32:47

23:34:14
Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)


Právě vystupující řečník

  • Karin KADENBACH
  • Skupina progresivn\u00ED aliance socialist\u016F a demokrat\u016F v Evropsk\u00E9m parlamentu
  • RakouskoSozialdemokratische Partei \u00D6sterreichs

Délka

00:01:27

Začátek

23:32:47

Konec

23:34:14

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

23:32:47 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

23:34:14 - Konec vystoupení