Plenární zasedání dne 2010-07-06

Video není k dispozici

23:33:57

23:35:14
Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (rozprava)


Právě vystupující řečník

  • Jaroslav PAŠKA
  • Evropa Svobody a Demokracie
  • SlovenskoSlovensk\u00E1 n\u00E1rodn\u00E1 strana

Délka

00:01:16

Začátek

23:33:57

Konec

23:35:14

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

23:33:57 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

23:35:14 - Konec vystoupení