Plenární zasedání dne 2017-09-13

Video není k dispozici

11:35:22

11:36:55
Stav Unie (rozprava)


Právě vystupující řečník

  • Josef WEIDENHOLZER
  • Skupina progresivn\u00ED aliance socialist\u016F a demokrat\u016F v Evropsk\u00E9m parlamentu
  • RakouskoSozialdemokratische Partei \u00D6sterreichs

Délka

00:01:33

Začátek

11:35:22

Konec

11:36:55

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

11:35:22 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

11:36:55 - Konec vystoupení