Plenární zasedání dne 2018-10-25

Video není k dispozici

10:01:10

10:05:50
Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat!


Právě vystupující řečník

  • Ismail ERTUG
  • Skupina progresivn\u00ED aliance socialist\u016F a demokrat\u016F v Evropsk\u00E9m parlamentu
  • NěmeckoSozialdemokratische Partei Deutschlands

Délka

00:04:39

Začátek

10:01:10

Konec

10:05:50

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

10:01:10 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

10:05:50 - Konec vystoupení