Plenární zasedání dne 2019-01-16

Video není k dispozici

13:22:07

13:22:28
Hlasování - Evropský sociální fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasování)


Právě vystupující řečník

  • Verónica LOPE FONTAGNÉ
  • Poslaneck\u00FD klub Evropsk\u00E9 lidov\u00E9 strany (K\u0159es\u0165ansk\u00FDch demokrat\u016F)
  • ŠpanělskoPartido Popular

Délka

00:00:20

Začátek

13:22:07

Konec

13:22:28

Odmítnutí zodpovědnosti

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.
Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.
V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).
S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

13:22:07 - Začátek vystoupení

Probíhající rozprava

13:22:28 - Konec vystoupení