Plenarmødet den 2012-05-10

Videoen findes ikke

12:51:00

12:52:28
Stemmeforklaringer


Aktuel taler

  • Carlo FIDANZA
  • Det Europ\u00E6iske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • ItalienIl Popolo della Libert\u00E0

Varighed

00:01:28

Start

12:51:00

Slut

12:52:28

Ansvarsfraskrivelse

Simultantolkningen af forhandlingerne, der stilles til rådighed af Europa-Parlamentet, har alene til formål at lette kommunikationen mellem mødedeltagerne og er under ingen omstændigheder en autentisk gengivelse af forhandlingerne.
Kun det oprindelige indlæg på originalsproget eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf er autentisk.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem simultantolkningen og det oprindelige indlæg (eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf) er det det oprindelige indlæg (eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf), der gælder.
Anvendelse af optagelsen af tolkningen til andre formål end det ovenfor beskrevne er forbudt, medmindre Europa-Parlamentet udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

Tolkningen udgør ikke en autentisk optagelse af forhandlingerne.

12:51:00 - Indlæg: start

Igangværende forhandling.

12:52:28 - Indlæg: slut