Plenarmødet den 2018-11-14

Videoen findes ikke

09:36:41

09:39:44
Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (forhandling)


Aktuel taler

  • Marco ZULLO
  • Gruppen for Europ\u00E6isk Frihed og Direkte Demokrati
  • ItalienMovimento 5 Stelle

Varighed

00:03:02

Start

09:36:41

Slut

09:39:44

Ansvarsfraskrivelse

Simultantolkningen af forhandlingerne, der stilles til rådighed af Europa-Parlamentet, har alene til formål at lette kommunikationen mellem mødedeltagerne og er under ingen omstændigheder en autentisk gengivelse af forhandlingerne.
Kun det oprindelige indlæg på originalsproget eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf er autentisk.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem simultantolkningen og det oprindelige indlæg (eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf) er det det oprindelige indlæg (eller den reviderede skriftlige oversættelse heraf), der gælder.
Anvendelse af optagelsen af tolkningen til andre formål end det ovenfor beskrevne er forbudt, medmindre Europa-Parlamentet udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

Tolkningen udgør ikke en autentisk optagelse af forhandlingerne.

09:36:41 - Indlæg: start

Igangværende forhandling.

09:39:44 - Indlæg: slut