Ολομέλεια της 2008-10-22

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

21:53:27

21:57:08
Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933)


Νυν ομιλητής

  • Csaba Sándor TABAJDI
  • \u03A3\u03BF\u03C3\u03B9\u03B1\u03BB\u03B9\u03C3\u03C4\u03B9\u03BA\u03AE \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u03C3\u03C4\u03BF \u0395\u03C5\u03C1\u03C9\u03C0\u03B1\u03CA\u03BA\u03CC \u039A\u03BF\u03B9\u03BD\u03BF\u03B2\u03BF\u03CD\u03BB\u03B9\u03BF
  • ΟυγγαρίαMagyar Szocialista P\u00E1rt

Διάρκεια

00:03:41

Έναρξη

21:53:27

Λήξη

21:57:08

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

21:53:27 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

21:57:08 - Λήξη των παρεμβάσεων