Ολομέλεια της 2009-05-05

Tο βίντεο δεν είναι διαθέσιμο

12:51:00

12:52:35
Αιτιολογήσεις ψήφου


Νυν ομιλητής

  • Peter SKINNER
  • \u03A3\u03BF\u03C3\u03B9\u03B1\u03BB\u03B9\u03C3\u03C4\u03B9\u03BA\u03AE \u039F\u03BC\u03AC\u03B4\u03B1 \u03C3\u03C4\u03BF \u0395\u03C5\u03C1\u03C9\u03C0\u03B1\u03CA\u03BA\u03CC \u039A\u03BF\u03B9\u03BD\u03BF\u03B2\u03BF\u03CD\u03BB\u03B9\u03BF
  • Ηνωμένο ΒασίλειοLabour Party

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:51:00

Λήξη

12:52:35

Ρήτρα αποποίησης ευθυνών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.
Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.
Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).
Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

12:51:00 - Έναρξη των παρεμβάσεων

Τρέχουσα συζήτηση

12:52:35 - Λήξη των παρεμβάσεων