Täiskogu osaistungjärk 2009-05-07

Video ei ole kättesaadav

13:08:51

13:10:03
Selgitused hääletuse kohta


Antud hetke sõnavõtja

  • Laima Liucija ANDRIKIENĖ
  • Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
  • LeeduT\u0117vyn\u0117s s\u0105junga

Kestus

00:01:11

Algus

13:08:51

Lõpp

13:10:03

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

13:08:51 - Sõnavõttude algus

13:10:03 - Sõnavõttude lõpp