Täiskogu osaistungjärk 2010-07-06

Video ei ole kättesaadav

12:51:27

12:53:04
Selgitused hääletuse kohta


Antud hetke sõnavõtja

  • Hannu TAKKULA
  • Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
  • SoomeSuomen Keskusta

Kestus

00:01:36

Algus

12:51:27

Lõpp

12:53:04

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

12:51:27 - Sõnavõttude algus

Käimasolev arutelu

12:53:04 - Sõnavõttude lõpp