Täiskogu osaistungjärk 2015-10-05

Video ei ole kättesaadav

17:32:14

17:33:50
Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega (arutelu)


Antud hetke sõnavõtja

  • Thomas HÄNDEL
  • Euroopa \u00DChendatud Vasakpoolsete \/ P\u00F5hjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • SaksamaaDIE LINKE.

Kestus

00:01:36

Algus

17:32:14

Lõpp

17:33:50

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

17:32:14 - Sõnavõttude algus

Käimasolev arutelu

17:33:50 - Sõnavõttude lõpp