Täiskogu osaistungjärk 2015-10-05

Video ei ole kättesaadav

19:45:40

19:46:08
Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös (arutelu)


Antud hetke sõnavõtja

  • David COBURN
  • Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon
  • ÜhendkuningriikUnited Kingdom Independence Party

Kestus

00:00:28

Algus

19:45:40

Lõpp

19:46:08

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

19:45:40 - Sõnavõttude algus

Käimasolev arutelu

19:46:08 - Sõnavõttude lõpp