Täiskogu osaistungjärk 2017-11-15

Video ei ole kättesaadav

12:59:33

13:00:43
Hääletused - Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (hääletus)


Antud hetke sõnavõtja

  • Salvatore CICU
  • Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • ItaaliaForza Italia

Kestus

00:01:10

Algus

12:59:33

Lõpp

13:00:43

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

12:59:33 - Sõnavõttude algus

Käimasolev arutelu

13:00:43 - Sõnavõttude lõpp