Täiskogu osaistungjärk 2018-12-11

Video ei ole kättesaadav

13:25:10

13:26:40
Selgitused hääletuse kohta - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon)


Antud hetke sõnavõtja

  • Alex MAYER
  • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ÜhendkuningriikLabour Party

Kestus

00:01:30

Algus

13:25:10

Lõpp

13:26:40

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

13:25:10 - Sõnavõttude algus

Käimasolev arutelu

13:26:40 - Sõnavõttude lõpp